Wideodomofony

wideodomofony laskomexWideodomofony pełnią większość funkcji urządzeń domofonowych- pozwalają na nawiązanie łączności i prowadzenie rozmowy między kasetą rozmówną przy wejściu do budynku lub posesji oraz sterowanie urządzeniem blokującym wejście, a oprócz tego pozwalają na obserwację rozmówcy na monitorze zamontowanym w mieszkaniu. W kasecie rozmównej zamontowana jest kamera z której obraz przekazywany jest do wideomonitora. Stosowane są różne rodzaje kamer: zwykłe, z widocznym obiektywem i kamery typu PINHOLE pozwalające na obserwację przez niewielki, słabo widoczny otwór o średnicy 2-3 mm. Po wciśnięciu przycisku wywołania w kasecie zostaje uruchomiony monitor i jednocześnie generowany jest sygnał wywołania. Jeśli lokator podniesie słuchawkę może prowadzić rozmowę i uruchomić elektrozaczep używając do tego celu przycisku znajdującego się w monitorze. Wideomonitor montowany jest na ścianie mieszkania, posiada płaski ekran i słuchawkę. Do jednej kamery można zazwyczaj podłączyć kilka niezależnie wywoływanych monitorów- ich liczba zależy od tego, w ile przycisków wywołania wyposażona jest kaseta rozmówna. Najczęściej stosowane są wideodomofony z czarno-białą kamerą i monitorem, jednak dostępne są również urządzenia pozwalające na uzyskanie obrazu kolorowego. W wideodomofonach często stosowana jest tzw. pamięć obrazu pozwalająca na zapamiętanie obrazów osób próbujących skontaktować się z lokatorami podczas ich nieobecności. Wraz z obrazem zapisywana jest w pamięci data i godzina zdarzenia.
Czytaj więcej

Firma Laskomex

laskomexFirma Laskomex zajmuje się głównie zabezpieczeniami technicznymi, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom, ograniczenie dostępu do pomieszczeń i informacji oraz ochrona mienia przed skutkami włamania, pożaru itp. Wspomniane urządzenia można podzielić na kilka grup, których krótka charakterystyka zostanie przedstawiona poniżej. Czytaj więcej